Lubelska Agencja Celna Officium została założona przez doświadczonych agentów celnych,
posiadających duże doświadczenie w pracy na trudnym i zmiennym rynku usług celnych.
Dzięki prostej strukturze, bez biurokratycznej nadbudowy możemy zaoferować konkurencyjne ceny
naszych usług.

 Usługi świadczymy elektronicznie na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Odprawa celna przesyłek pocztowych

Od 1 lipca 2021r., na terenie całej Unii Europejskiej (UE), w życie weszły nowe regulacje celno-podatkowe. Wejście w życie nowych regulacji oznacza iż wszystkie przesyłki pocztowe zawierające towary spoza UE, które są przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, muszą przejść formalną odprawę celną.
Odprawy celne w imieniu polskich odbiorców w większości przypadków są dokonywane automatycznie przez Pocztę Polską – jednakże nie zawsze jest to możliwe. W przypadku, gdy przesyłka pocztowa zawiera m.in. towary zawarte w tzw. słowniku negatywnym H6/H7, konieczne jest samodzielne przygotowanie zgłoszenia celnego lub skorzystanie z wybranej przez siebie agencji celnej, która w ramach usługi wypełni w Państwa imieniu niezbędne formalności.

Katalog towarów które wymagają dokonania indywidualnej odprawy celnej obejmuje między
innymi:

 • suplementy diety
 • leki
 • niektóre części rowerowe
 • żywność, przekąski etc.
 • wyroby akcyzowe, perfumy, alkohol

Ponadto indywidualna  odprawa celna będzie konieczna zawsze w przypadku towarów o wartości przekraczającej 1000 EUR. 
W powyższych przypadkach otrzymacie Państwo zawiadomienie z Poczty Polskiej, w którym zawarte będą informacje o koniecznych formalnościach.
Nasza agencja celna dokonuje odpraw celnych przesyłek pocztowych zarówno dla osób prywatnych jak i firm w oddziałach celnych pocztowych na terenie całego kraju.
Zapewniamy przy tym konkurencyjne ceny usług.

Odprawy celne przesyłek dla osób fizycznych

W celu skorzystania z usługi odprawy celnej dla osoby fizycznej należy przesłać pocztą elektroniczną
wymienione dokumenty:

 • Zawiadomienie oraz inne dokumenty przesłane do Państwa przez Pocztę Polską (nalepki adresowe itp.)
 • Fakturę za towar, zrzut ekranu z odpowiedniej aukcji lub inne dokumenty potwierdzające wartość towaru, potwierdzenie przelewu
 • Dokładny opis zawartości przesyłki w przypadku, gdy faktura zawiera niepełne dane na ten temat
 • Upoważnienie dla naszej agencji celnej na podstawie którego będziemy mogli dokonać zgłoszenia celnego
 • Oświadczenie o przeznaczeniu towaru do użytku prywatnego
  W niektórych przypadkach konieczne jest przesłanie „deklaracji zgodności” lub innych dokumentów i oświadczeń na temat towaru. O konieczności przesłania takich dokumentów poinformujemy po zapoznaniu się z dokumentami lub na wezwanie z urzędu.

Na podstawie przesłanych dokumentów agent wyliczy kwotę należności celno-podatkowych, którą trzeba będzie uiścić w celu zwolnienia przesyłki przez Oddział Celny Pocztowy.

Odprawy celne przesyłek dla firm

W celu skorzystania z oferty odprawy celnej dla firmy należy:

 • Posiadać ważny numer EORI.
 • Udzielić naszej agencji upoważnienia do reprezentowania przed organami celnymi. W przypadku przedsiębiorców, upoważnienie musi być podpisane przez osobę wskazaną w dokumentach rejestrowych firmy. Oryginał upoważnienia należy przesłać na nasz adres celem rejestracji.
 • Przesłać e-mailem dokumenty dotyczące przesyłki. W szczególności fakturę handlową lub fakturę proformę, wraz z tłumaczeniem opisu towaru, specyfikację wagową.
 • Przesłać zawiadomienie z Poczty Polskiej.
  W niektórych przypadkach konieczne jest przesłanie „deklaracji zgodności” lub innych dokumentów i oświadczeń na temat towaru. O konieczności przesłania takich dokumentów poinformujemy po zapoznaniu się z dokumentami lub na wezwanie z urzędu.

Po otrzymaniu od nas zawiadomienia zawierającego numer zgłoszenia oraz kwotę należności celno-podatkowych, należy dokonać wpłaty na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na nasz e-mail.
Po odprawie przesyłamy elektronicznie dokument PZC (ZC299) będący potwierdzeniem dokonania
odprawy celnej importowej.

INTRASTAT

Zapewniamy naszym klientom solidną i rzetelną obsługę w sporządzaniu dokumentów statystycznych INTRASTAT. Atutem przemawiającym za współpracą, jest konkurencyjna cena outsourcingu usługi, ponieważ mamy świadomość jak ważne jest obniżanie wszelkich kosztów stałych, związanych z działalnością firmy.

Oferujemy:
 • Ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie Intrastat
 • Ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie Intrastat
 • Przygotowanie zgłoszeń deklaracji Intrastat
 • Rejestracja zgłoszeń deklaracji Intrastat w Izbie Celnej
 • Przygotowanie zgłoszeń zaległych deklaracji Intrastat

Obowiązek sprawozdawczy przesyłania deklaracji Intrastat powstaje z chwilą, gdy dany podmiot gospodarczy spełni dwa podstawowe kryteria:

 • prowadzi czynne uczestnictwo w wymianie, przepływie towarów na terenie Unii Europejskiej dokonując sprzedaży towarów czyli (WDT) – wewnątrzwspólnotowa dostawa – jak również dokonując zakupu towarów czyli (WNT) – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 • w okresie rozliczeniowym bieżącym lub poprzedzającym osiągnie wartość przesyłanego towaru na poziomie ustalonego progu podstawowego obowiązującego w danym roku sprawozdawczym.

 

Obowiązek sprawozdawczy powstaje każdego 10 dnia miesiąca i nakazuje przesyłanie informacji dotyczących poprzedniego miesiąca rozliczeniowego. Aby uchronić się od ewentualnych sankcji karnych nałożonych przez Izbę Celną w związku z niewywiązaniem się z obowiązku składnia deklaracji należy przestrzegać ciągłości składania odpowiednich dokumentów.

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz zachęcamy do przekazania naszym ekspertom obowiązku sprawozdawczego deklaracji Intrastat.

Lubelska agencja celna officium